lipu pona mutelipu pona mute li lon anpa! o sona e ni: ona li ken toki Inli anu toki ante.